top of page

Market Research Group

Public·122 members
Christian Garczynski
Christian Garczynski

Ədəbiyyat - 9 cu sinif bsq 1 mövzuları, sualları və cavabları


Ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1: Nədir və necə hazırlaşmaq lazımdır?
Əziz oxucular, sizinlə paylaşacağımız bu məqalədə, sizlər üçün çox vacib olan bir mövzu haqqında danışacağıq. Bu mövzu - Ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1-dir. Bu mühüm imtahan növü nə deməkdir, növbəti il keçirilir, hansı mövzuları özündə cəmlidir və necə uğurlu olmaq üçün neler etmeliyik - bütün bu sualların cavablarını bu maddi tapacaqsınız. Bu maddi oxuyun vaxtınıza döyüşmüş olacağına inanırıq.
ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1Ədəbiyyat bsq nedi demekdir?
BsQ - böyük summativ qiymetlendirmenin qisaltmasidir. Bu, tahlili qiymetlendirmenin bir novudur ki, bu novda telebelerin bilikleri, bacariqlari ve keyfiyyetleri yoxlanilir. BsQ-nin esas mexanizmi test imtahanidir. Test imtahaninda telebelerin verilen suallara duzgun cavablarini secmeleri teleb olunur.


BsQ-nin meqsedi ve formati
BsQ-nin esas meqsedi, telebelerin derslikde oyrendikleri bilikleri ne derecede anladigini ve onlari praktikde ne derecede istifade ede bildiyini yoxlamaqdir. Bu, hem telebelerin hem de muellimlerin oyrenme surecini yaxsilastrmasina komek edir. BsQ-nin formati ise belirlenmis standartlara uygun olaraq hazirlanir. BsQ test imtahani ucun verilen zaman ve sual sayi her sinif ucun ferqlidir. Meselen, 9-cu sinif ucun verilen zaman - 90 deqiqe, sual sayi ise - 30 dur.


Ədëbiyy Ədəbiyyat bsq 1 nə zaman və harada keçirilir?
Ədəbiyyat bsq 1, 9-cu sinif telebeleri üçün növbəti ilin may ayında keçiriləcək bir imtahandır. Bu imtahanın məqsədi, telebelerin ədəbiyyat dərsində öyrəndikləri biliklərinin səviyyəsini ölçməkdir. BsQ 1, telebelerin təhsil aldıqları məktəblərdə keçirilir. BsQ 1-in nəticələri, telebelerin təhsil sertifikatlarında göstərilir və onların giriş imtahanlarına qatılmaq üçün vacibdir.


BsQ 1-in tarixi və yeri
BsQ 1-in tarixi hər il Təhsil Nazirliyi tərəfindən elan edilir. BsQ 1-in keçirilməsi üçün müxtəlif tarixlər təyin edilir və hər məktəb öz tarixini seçir. BsQ 1-in yeri isə telebelerin təhsil aldıqları məktəblərin imtahan zalıdır. BsQ 1-də iştirak etmək isteyen telebelerin öz məktəblərinin müdirliyinə müraciət etmələri lazımdır.


BsQ 1-in qeydiyyatı və şertlari
BsQ 1-dë iştirak etmëk üçün telebelerin qeydiyyatdan keçmëlëri lazımdır. Qeydiyyat prosesi online olaraq aparılır. Telebeler TƏLƏBƏ portalına daxil olaraq öz şexsi mëlumatlarını doldurmalı, bsq 1-dë iştirak etmëk istedikleri sinif vë fënni seçmeli vë qeydiyyat haqqını ödëmeliidirlër. Qeydiyyat haqqı hër il dëyişir vë TƏLƏBƏ portalında elan edilir. Qeydiyyatdan keçmiş telebeler bsq 1 üçün imtahan bileti alaraq imtahan günü onu göstërmelidirlër. BsQ 1-dë iştirak etmëk üçün telebelerin aşağıdakı şertlëri yerinë yetirmëlëri lazımdır:


 • 9-cu sinif tëlëbëlëri olmalıdırlar. • Ədëbiyyat fënndën azı 4 bal orta qiymet almalıdırlar. • Qeydiyyat haqqını müddetindë ödëmeliidirlër. • Imtahan günü imtahan biletini vë şexsiyyet vësiqesini yanlarında gëtirmelidirlër. • Imtahan zamanında heç bir kömëk vasitësi (kitab, telefon, kalkulyator v.s.) istifadë etmëlidirlër.Ədəbiyyat bsq 1-də hansı mövzular vardır?
Ədəbiyyat bsq 1-də telebelerin ədəbiyyat dərsində öyrəndikləri mövzuların bir hissəsi yoxlanılır. Bu mövzular, 9-cu sinif üçün təyin edilmiş ədəbiyyat proqramına uyğundur. BsQ 1-də verilmiş mövzular, telebelerin ədəbiyyatın tarixi, janrları, növləri, üslubları, mühüm şair və yazıçıları, onların əsərləri və xarakterləri haqqında biliklərini ölçməyə yönəlmişdir.


BsQ 1-in proqramı və tələbləri
BsQ 1-in proqramı, TƏLƏBƏ portalında dərc edilir. Bu proqramda, bsq 1-dë verilmiş mövzuların siyahısı, onların hëcmi vë qiymetlendirilmësi göstërilmir. BsQ 1-in tëlëblëri isë aşağıdakılardır:


 • Telebeler bsq 1-dë verilmiş mövzuları dërslïkdën vë ya digër mënbelërden öyrënib hazırlaşmalıdırlar. • Telebeler bsq 1-dë verilmiş suallara duzgun cavablarını seçmeli vë test formalarını doldurmalıdırlar. • Telebeler bsq 1-dë verilmiş suallara cavab vermëk üçün verilmiş zamanı effektiv istifadë etmëlidirlër. • Telebeler bsq 1-dë verilmiş suallara cavab vermëk üçün öz biliklërini, analitik düşüncëlërini vë yaradıcılıqlarını göstërmëlidirlër.BsQ 1-dë verilmiş mövzuların siyahısı
BsQ 1-dë verilmiş mövzuların siyahısı aşağıdakı cedveldë göstërilmir. Bu cedvel, telebelerin bsq 1-üçün hazırlaşmağında kömëkçi ola bilir.


ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1 cavablar


ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1 test


ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1 pdf


ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1 yüklə


ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1 online


ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1 kitab


ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1 mövzular


ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1 derslik


ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1 video


ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1 nümunələr


ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1 qiymetlendirme


ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1 suallar


ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1 təlimat


ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1 metodik vəsait


ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1 türk dili və edebiyyati


ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1 azərbaycan dili və edebiyyati


ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1 dünya edebiyyati


ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1 müasir edebi cərəyanlar


ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1 sürrealizm və kubizm


ədəbiyyat 9 cu sinif bsq 1 şeir və nesir


edebiyat dokuzuncu sınıf büyük ölçekli değerlendirme birinci bölümü


edebiyat dokuzuncu sınıf büyük ölçekli değerlendirme birinci bölümü cevaplar


edebiyat dokuzuncu sınıf büyük ölçekli değerlendirme birinci bölümü testi


edebiyat dokuzuncu sınıf büyük ölçekli değerlendirme birinci bölümü pdf indir


edebiyat dokuzuncu sınıf büyük ölçekli değerlendirme birinci bölümü online oku


edebiyat dokuzuncu sınıf büyük ölçekli değerlendirme birinci bölümü kitabı


edebiyat dokuzuncu sınıf büyük ölçekli değerlendirme birinci bölümü konuları


edebiyat dokuzuncu sınıf büyük ölçekli değerlendirme birinci bölümü ders kitabı


edebiyat dokuzuncu sınıf büyük ölçekli değerlendirme birinci bölümü video dersleri


edebiyat dokuzuncu sınıf büyük ölçekli değerlendirme birinci bölümü örnekleri


edebiyat dokuzuncu sınıf büyük ölçekli değerlendirme birinci bölümü puanlama sistemi


edebiyat dokuzuncu sınıf büyük ölçekli değerlendirme birinci bölümü soruları


edebiyat dokuzuncu sınıf büyük ölçekli değerlendirme birinci bölümü talimatları


edebiyat dokuzuncu sınıf büyük ölçekli değerlendirme birinci bölümü metodik araçlar


edebiyat dokuzuncu sınıf büyük ölçekli değerlendirme birinciMövzu


Açıqlama


Ədəbiyyatın tarixi


Ədəbiyyatın inkişaf mərhələləri, xronologiyası, mühüm hadiseleri və fikir akımları


Ədəbiyyatın janrları


Lirika, epika və dramaturgiya kimi ədəbiyyatın ümumi janrları, onların xüsusiyyetləri və nümunələri


Ədëbiyy Ədəbiyyatın növləri


Şeir, nəsr, dram və kritika kimi ədəbiyyatın xüsusi növləri, onların xüsusiyyetləri və nümunələri


Ədəbiyyatın üslubları


Realizm, romantizm, simvolizm, modernizm və s. kimi ədəbiyyatın üslubları, onların xüsusiyyetləri və nümunələri


Ədəbiyyatda mühüm şair və yazıçılar


Azərbaycan və dünya ədəbiyyatında tanınmış şair və yazıçıların adları, həyatları, əsərləri və fikirləri


Ədëbiyyatda mühüm əsërlër


Azërbaycan vë dünya ədëbiyyatında tanınmış əsërlërin adları, müëlliflëri, mövzuları, xarakterlëri vë mühüm xüsusiyyetlëri


Ədëbiyyatda mühüm xarakterlër


Azërbaycan vë dünya ədëbiyyatında tanınmış xarakterlërin adları, müasir olduqları əsërlër, xarakteristiklëri vë rolu


Ədëbiyyat bsq 1-dë necë uğurlu olmaq üçün në etmëlidir?
BsQ 1-dë uğurlu olmaq üçün telebelerin yalnız mövzuları öyrënib bilmëlëri kifayet deyil. Telebelerin hëlë dë bsq 1-dë hazırlaşmaq üçün bazi mëlslëhëtlër vë cavab vermël üçün bazi texnikalar izlëlidirlër. Bu mëlslëhëtlër vë texnikalar telebelerin bsq 1-dë daha rahat vë effektiv olmaqlarına kömël edir.


BsQ 1-dë hazırlaşmaq üçün mëlslëhëlër
BsQ 1-dë hazırlaşmaq üçün aşağıdakı mëlslëlëlri yerinè yetirmëlidir:


 • BsQ 1-in proqramını yaxşı tanımalı vë verilmiş mövzuları öyrënib bilmelidir. • BsQ 1-in formatını vë tëlèblèrini yaxşı bilmlidir. • BsQ 1-üçün test imtahanlarını hëlledib praktika etmelidir. • BsQ 1-üçün verilmiş zamanı effektiv istifadè etmeyi öyrënmlidir. • BsQ 1-üçün mövzularla bağlı suallara cavab vermeyi öyrënmlidir. • BsQ 1-üçün öz biliklerini, analitik düşüncelerini vè yaradıcılıqlarını inkişaf etdirmelidir. • BsQ 1-dën öncè yaxşı dinlenmlidir. • BsQ 1-dè iştirak etmèk üçün lazım olan sënèdlèri yanında gètirmelidir.BsQ 1-də cavab vermək üçün texnikalar
BsQ 1-də cavab vermək üçün aşağıdakı texnikalardan istifadə etməlidir:


 • Sualları diqqətlə oxumalı və anlamalıdır. • Cavab variantlarını diqqətlə oxumalı və müqayisə etməlidir. • Düzgün cavabı seçmək üçün öz biliklərini, mantığını və intuisiyasını istifadə etməlidir. • Əmin olmadığı sualları boş buraxmamalı, ən azından təxmin etməlidir. • Cavabları test formasına düzgün və aydın şəkildə işarələməlidir. • Zamanını yaxşı idarə etməlidir və bütün suallara cavab verməyə çalışmalıdır. • Cavablarını yoxlamaq üçün vaxt qalmışsa, yoxlamalıdır.Xülasə
Bu maddi Ədëbiyyat 9 cu sinif bsq 1 haqqında ətraflı mëlumat verdi. BsQ 1 növbëti il may ayında keçirilëcëk bir imtahandır ki, bu imtahanda telebelerin 9-cu sinif Ədëbiyyat dërsindën aldığı biliklër yoxlanılır. BsQ 1-in proqramı, formatı, tëlëblëri vë hazırlaşmaq üçün mëlslëhëlër bu maddidë göstërildi. Telebelerin bsq 1-dë uğurlu olmaq üçün bu mëlumatlardan istifadë


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • mybrownsugarla
 • Tommy Elmers
  Tommy Elmers
 • Adnan Shah
  Adnan Shah
 • Tanya Arora
  Tanya Arora
 • Teju Sharma
  Teju Sharma
bottom of page